Vacciner

Vi kan IKKE vaccinere for covid og influenza i år.
Du skal bestille tid hos Regionen på tel 38 64 99 00 eller på www.vacciner.dk

Fra 1. oktober 2023 kan du gratis blive vaccineret mod influenza og Covid 19,
hvis du er:

 • fyldt 65 år,
 • er gravid i 2. eller 3. trimester,
 • lever med en kronisk sygdom
 • er i særlig risiko.
 • Børn i alderen 2-6 år (kun influenza vaccination)

I år har myndighederne besluttet, at vaccinationerne kun tilbydes i regionale vaccinationscentre og hos andre private aktører. Vi beklager, at vi derfor ikke kan vaccinere, som vi plejer. Er du 65 år eller over vil du modtage en invitation til vaccination i E-boks eller via et fysisk brev med information om, hvor og hvordan du kan blive vaccineret. Er du kronisk syg, førtidspensionist eller gravid i 2. eller 3. trimester , får du ikke invitation. Du skal selv bestille tid til vaccination på:  

www.vacciner.dk, eller kontakte regionerne på følgende numre:
Region Hovedstaden: Telefon: 38 64 99 00
Region Sjælland: Telefon 70 20 42 33

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende personer under 65 år tilbydes vaccination mod influenza og covid-19:

 • Personer med kronisk sygdom, herunder:
 • Personer med kroniske lungesygdomme
 • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
 • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx personer med immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling
 • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Personer med kronisk lever- eller nyresygdom
 • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med alvorlig reumatologisk sygdom, alvorlig neurologisk sygdom, korttarmssyndrom
 • Personer med svær overvægt (BMI>35)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug.
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig influenza eller covid-19
 • Førtidspensionister bliver desuden tilbudt gratis vaccination mod influenza.

Personer med kronisk sygdom tilbydes vaccination mod influenza og covid-19
Hvis du har en kronisk sygdom som fx kronisk lungesygdom, diabetes eller kronisk lever- og nyresvigt, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret mod influenza og covid-19, uanset din alder.
Høj alder er den altoverskyggende selvstændige risikofaktor for et alvorligt forløb med covid-19 og influenza. Men nogle personer under 65 år kan have visse sygdomme og tilstande, som øger deres risiko for at blive alvorligt syge af covid-19 og influenza.
Kroniske sygdomme og tilstande kan svække immunforsvaret, hvilket bl.a. betyder, at man kan være i øget risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19 og influenza, fordi immunforsvaret ikke virker helt, som det skal. Kroppens evne til at bekæmpe infektion påvirkes også, og det betyder, at man er i øget risiko for at få komplikationer, som fx lungebetændelse eller et længerevarende og svært sygdomsforløb, hvis man bliver smittet.
Mange, der lever med en sygdom, vil vide, at de er i øget risiko for et alvorligt forløb med influenza eller covid-19, og at de derfor anbefales vaccination. Hvis du er i tvivl, kan nedenstående skema hjælpe dig:

Pneumokokvacccination (lungebetændelse) er ikke længere gratis fra 1.4.2023 Den kan tilbydes som egenbetaling til alle over 65 år og ved kroniske sygdom, hvis ikke du er vaccineret herfor de seneste 6 år. Kun særlige højrisikogrupper kan få den med klausuleret tilskud. Spørg lægen.

Børnevaccinationsprogrammet:

Der er vaccinationer ved 3, 5, 12 0g 15 mdr og ved 4 ,5 og 12 år , 12 år + 6 mdr

Rejsevaccinationer:

Vi kan yde rejserådgivning  med vurdering af hvilke vacciner og profylaksemedicin, der er tilrådet på rejsemålet. Det er vigtigt, at du inden  konsultationen har lavet en liste med rejsemålet: dvs  land og område, varighed af rejsen og rejseform. Vi vil her udstede recepter på vacciner og evt. profylaksemedicin , som du selv henter og betaler på apoteket. Vaccinerne medbringes og gives ved næste konsultation i klinikken. Du betaler rejserådgivningshonorar på 300 kr for første konsultation og herefter vaccinationhonorar på 200 kr pr konsultation til vaccinegivning.

Det er også muligt at kontakte et privat vaccinationscenter og få hele forløbet hos dem. Ved rundrejser til mange lande anbefaler vi, du bruger vaccinationscenter.