Henvisninger

Henvisninger – kun efter konsultation ved læge

Langt de fleste sundhedsproblemer kan løses hos din praktiserende læge.

Hvis vi vurderer, at dit problem er bedre løst hos en speciallæge eller et hospital, henviser vi dig dertil.

Derved sørger vi for, at speciallæger og hospitaler bruges til det, de er bedst til, og samtidig undgår vi, at sundhedsudgifterne og ventelisterne stiger yderligere.

Som gruppe-1-patient kan du som udgangspunkt altså ikke “bede om en henvisning” til en speciallæge eller et hospital. Det er noget, lægen afgør efter at have undersøgt dig. Det kan heller ikke foregå via telefonen. Det samme gælder for henvisninger til fysioterapeuter og psykolog.

Hvis du ønsker direkte adgang til speciallæger, kan du tilmelde dig hos kommunen som gruppe-2-patient, men så er der en egen-betaling, både her og hos speciallægen.